fbpx
Házirend | NJE Homokbányai Kollégium
× Ez az oldal régebbi infókat tartalmaz. Az általános tudnivalókért menj a FŐOLDALRA, a TÁBOROK vagy a TUDNIVALÓK oldalra.

PEOPLE TEAM | TÁBORI HÁZIREND | NJE Homokbányai Kollégium | Kecskemét

A tábor minden lakója és vendégei beköltözésükkel elfogadják a PEOPLE TEAM Alapítvány és a NEUMANN JÁNOS EGYETEM Homokbányai Kollégiumának közösen kidolgozott házirendjét.

LAKÓK
A tábor területén csak a regisztrált táborozók és az alapítvány munkatársai lakhatnak. A szobabeosztást az alapítvány (a táborozók kérései alapján) határozza meg, és erről a kollégium vezetőségének listát készít.

LÁTOGATÁS
A tábor szabályzata nem tiltja, hogy a szülők látogassák a gyerekeket. A látogatás időpontját és időtartamát kérjük előre jelezni a táborvezetőknek.

TÁBORI TELEFON
Kérjük, hogy a gyerekeket a +36 20 933 5495 számon keressék.

BIZTONSÁG, VAGYONVÉDELEM
A felügyeletet turnusonként 70–80 tanár látja el (vagyis 6–7 táborozóra jut egy táboroztató). A gyerekek okozhatnak azonban olyan károkat, amelyek nem írhatók a kísérők számlájára. Az ilyen jellegű károkért minden egyén felel. A károk azonnal és helyben térítendők készpénzben, a kollégium vagy az alapítvány által kiállított számla ellenében.

Mindenki a saját holmijára vigyáz. Felelősséget csak a büfében vagy a táborvezetésnek leadott tárgyakért és értékekért vállalunk. Mindenki kap kulcsot a saját szekrényéhez. A szobákat nem zárjuk kulccsal.

Az épületet csak a táborozók és a táboroztatók használják.

A kollégium gépi, elektromos és egyéb berendezéseit, bútorzatát és valamennyi felszerelését, a lakók saját tulajdonú eszközeiket személyes és anyagi felelősségük mellett használják, amely baleset vagy károkozás esetére is érvényes. E felelősség különösen érvényes a vagyonvédelemre, tűzrendészeti és munkavédelmi előírások betartására, betartatására.

A felmerülő vészhelyzeteket, üzemzavart, meghibásodást, hiányosságokat a megfelelő személynél (táborvezetők, ügyeletesek vagy recepció) azonnal jelenteni kell.

A kollégium leltárába tartozó eszközöket, felszerelési tárgyakat az épületből, az egy adott helyiség szobaleltárába tartozókat a helyiségből is tilos kivinni.

SZOBA-, HELYISÉGREND
Az alapítvány és a kollégium alkalmazottai hivatalos ügyben (takarítás, karbantartás, napi ellenőrzés) a lakók távollétében is bemehetnek a szobákba. A szekrények és fiókok, a személyes tárgyak ellenőrzése azonban csak indokolt esetben lehetséges.

A lakószoba és a hozzátartozó helyiségek rendjéért, tisztaságáért, az ott telepített eszközök, bútorzat és berendezések rendeltetésszerű használatáért a lakók egyénileg és egyetemlegesen felelnek.

A rendeltetésszerű használathoz tartozik, hogy a lakószobákban élelmiszert és edényeket tárolni, valamint étkezni szigorúan tilos! A lakószoba bútorzatát megváltoztatni, átrendezni, az ágyakat egymás mellé tolni vagy a szekrényeket áthelyezni szigorúan tilos!

A szobákban, a kollégium bármely helyiségében és a kollégiumi ingatlan egész területén tilos továbbá dohányozni, alkoholt fogyasztani, kábítószert használni, hobbiállatot tartani, egészségre ártalmas anyagokat tárolni, balesetveszélyes tevékenységet folytatni.

A falakra, bútorokra, berendezési tárgyakra, ajtókra, ablakokra, beleértve ezek külső oldalait is, dekorációt szögelni, ragasztani tilos.

A lakószobák és a hozzájuk tartozó fürdők és a WC-k takarítását a kollégium dolgozói rendszeresen végzik. A padlózat naponkénti söprése, a lakóegységekben közösen használt helyiségek, a hűtőgép tisztán tartása, szeméttárló edények szükség szerinti ürítése azonban a lakók feladata.

A kollégium különböző, közös használatú helyiségeit a tábor lakói felügyelettel használhatják, használatuk rendjére a fent említett szabályok vonatkoznak.

RECEPCIÓ
A kollégiumban a nap 24 órájában portaszolgálat működik, amely a lakók napi életvitelével kapcsolatos szolgáltatásokat is végez.

A kollégiumi recepciós hivatalos személy, aki felelős a kollégium rendjéért, biztonságáért, jogosult a kollégiumba érkező és onnan távozó személyek ellenőrzésére.

A táborozók részére érkező postai küldeményeket a kollégiumi recepciókon vagy a büfében lehet átvenni.

Kecskemét, 2005–2021

PEOPLE TEAM Alapítvány | NEUMANN JÁNOS EGYETEM Homokbányai Kollégium